70114100

92114100

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болон БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Салбар хороо мэдээлэл ирүүллээ

Түгээх :

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар, Шүүгчдийн холбоо, АТГ-ын Соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн Авилгаас ангид байх, иргэд, олон нийт, шүүхийн ажилтнуудад чиглүүлсэн 7 төрлийн постерыг зохих газарт байршуулсан тухай  Салбар хорооны Тэргүүн мэдээлэл ирүүлжээ. 

Тус постеруудыг Захиргааны шүүхийн 1-5 давхаруудад байршуулсан байна. БЗД-ийн Иргэний шүүх иргэдийн мэдээллийн самбарт гадна орчинд байршуулсан тухай фото зургаар баримтжуулан ирүүлжээ. 

Сэтгэгдэл бичих