Шүүхийн олон нийттэй харилцах ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулав

Шүүгчдийн холбоо санаачлан Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулж буй “Олон нийттэй хэрхэн үр дүнтэй харилцах вэ” сэдэвт сургалт өнөөдөр Хэвлэлийн хүрээлэнд эхэллээ. Сургалтад нийслэл дэх шүүхүүдийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн, үйлчилгээний хэлтсийн дарга нийт 21 хүн хамрагдав.   Сургалтаар олон нийт гэж хэн бэ, олон нийттэй харилцах болон сэтгүүл зүйн суурь ойлголт, […]