2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2012 оны 04 сарын 09 9972 удаа нээгдсэн

 

Холбооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

 

 

 

 

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

Биелэлт

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар

-       2011 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

-       Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

-       Удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой дүрмийн заалтад өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэх,

-       Цаг үеийн асуудал

1-р улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

2.

Монголын шүүгчдийн холбооны шагналын дүрэм боловсруулж мөрдөх

1-р улиралд

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

 

 

3.

2011 оны ажлын үзүүлэлтээр 3 салбар хороо шалгаруулж, шагнах

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

 

 

4.

2012 онд “Оргил” рашаан сувилалд амрах гишүүний тоо, гишүүдэд үзүүлэх тусламж, зарим зардлын хэмжээг тогтоох

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

 

 

5.

Монголын шүүгчдийн холбооны гишүүд, удирдах зөвлөлийн гишүүд, салбар хороодын дэлгэрэнгүй бүртгэл гаргаж, шинэчлэх

2-р улиралд

М.Дамирансүрэн

Ч.Батчимэг

 

 

6

Японболон бусад улсын Шүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоох, улмаар цаашид хамтарч ажиллах

1-р улиралд

Ц.Цогт

 

 

 

7

 

Япон улсаас ёс зүйн мэргэжилтэн багш урьж ирүүлэн сургалт зохион байгуулах,

Ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх, сургалтын гарын авлага боловсруулах, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Жилдээ

Д.Оюунбат

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл

Нээлттэй нийгэм форум ТББ

 

8.

Шүүгч нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах,

Нийгэмд нэр хүнд бүхий хүмүүстэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

1, 2, 7, 8-р сар

Удирдах зөвлөл

Шүүхийн тамгын газар, хэлтэс

 

9

ОУ-ын Шүүгчдийн холбооны хуралд төлөөлөгчоролцуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

10

Холбооныwww.Judge.mnцахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах,

Жилдээ

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

11

Цахим хуудсаар дамжуулан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Шүүхийн багц хуулийн талаарх хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

12

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг үргэлжлүүлэн гаргах, улам чанаржуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

 

13

Монголын Шүүхүүдийн спорт, сургалтын төвийн бүтээн босголтын ажилд шүүхүүдийг уриалах, идэвхтэй оролцуулах.

Жилдээ

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

14

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

 

 

 

15

“Шудрага ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргаж, хэвлүүлэх зардлыг Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэж шийдвэрлэх

Улирал бүр

Д.Дамдин-Од

 

 

16

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд өгөх

2-р сарын 15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

 

 

17

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, үйл ажиллагаа явагдсан тохиолдолд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

 

 

18

Монголын шүүгчдийн холбоог Олон шүүгчдийн холбоонд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

19

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тэтгэвэр тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэгт гарах зардлыг Холбооны Тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

 

 

20

2012 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг үндэслэн Салбар хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Салбар хорооны дарга нар

 

 

21

2012 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

2012 оны 6, 12-р сарын 25-нд

Салбар хорооны дарга нар

 

 

22

Цаг үеийн асуудал

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

 

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: