МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ТЭРГҮҮН БОЛОН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД, ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

2013 оны 04 сарын 08 8866 удаа нээгдсэн

д/д

Нэрс

Холбооны албан тушаал

ажил

Томилогдсон тогтоолын огноо, дугаар

1.

Б.Батцэрэн

Тэргүүн

Нийслэлийн шүүхийн Эрүүгийн танхимын тэргүүн

2011.02.16
№ 05

2.

Б.Ундрах

УДЗ-ийн гишүүн

Улсын Дээд шүүхийн шүүгч

2011.02.16
№ 07

3.

Г.Тэгшсуурь

УДЗ-ийн гишүүн

Дорговь аймгийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2011.02.16
№ 07

4.

Т.Энхтуяа

УДЗ-ийн гишүүн

Дорнод аймгийн шүүхийн шүүгч

2011.02.16
№ 07

5.

Д.Дамдин-Од

УДЗ-ийн гишүүн

Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

2011.02.16
№ 07

6.

С.Цэрэндулам

УДЗ-ийн гишүүн

Булган аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2011.02.16
№ 07

7.

сул орон тоо      

8.

Д.Оюунбат

УДЗ-ийн гишүүн

Багануур дүүргийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2011.02.16
№ 07

9.

Ц.Цогт

УДЗ-ийн гишүүн

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

2011.02.16
№ 07

10.

Д.Батбаатар

УДЗ-ийн гишүүн

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч

2011.02.16
№ 07

11.

М.Дамирансүрэн

Гүйцэтгэх захирал

Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга

 

Шүүгчдийн холбооны нягтлан бодогчоор Улсын Дээд шүүхийн Төсвийн асуудал хариуцсан шинжээч-ня-бо Б.Хишигсүрэн ажиллаж байна.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: