ХХ –ны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

2013 оны 11 сарын 14 9920 удаа нээгдсэн

Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны 2013 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлаар Шүүгчдийн хорооны дүрмийн төслийг хэлэлцлээ.

Монголын Хуульчдын холбооны хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Шүүгчдийн хорооноос шүүгч Ш.Бат-Эрдэнэ, Д.Мөнхтуул, Ц.Цэрэндулам, С.Мөнхжаргал, Г.Буяннэмэх нарыг нэр дэвшүүлж, материал бүрдүүлэн явуулсан.

 Хуульчдын холбооноос 2013 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөлийн хурлаар шүүгч Г.Буяннэмэх, С.Мөнхжаргал нарыг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.9.6, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 4.13 дугаар зүйлийн 1.7 дахь заалтыг үндэслэн холбооны хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд томилсон хурлын тогтоолыг ирүүлжээ.

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх хуульчдын материалыг 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00 цагаас 2013 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл хүлээн авна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг Монголын Хуульчдын холбооны цахим хуудас (https://jurists.gov.mn/) , Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн цахим хуудсаар (http://www.judcouncil.mn) албан ёсоор зарлах болно.  

2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 14.00 цагт Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар нэр дэвшигч нэг бүрийг хэлэлцэж, сонгон шалгаруулалт явуулна. Уг сонгон шалгаруулалтанд нэр дэвшигчдийг оролцуулна.   МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: