ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

2013 оны 11 сарын 19 10084 удаа нээгдсэн

 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД НЭР

 ДЭВШИГЧДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.2 дахь хэсгийн заалтыг удирдлага болгон Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс сонгон шалгаруулалт явуулах тухай зарыг шалгаруулалт явуулахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө буюу 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зарласан.

Үүний дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 18-ныг дуустал Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх хуульчдын материалыг хүлээн авч, нийт 6 нэр дэвшигч материалаа ирүүлжээ.

 

Овог, нэр

Ажлын газар

Албан тушаал

1

 

Болд Бэхбат

 

Монголын хуульчдын холбоо

 

Өмгөөлөгч

 

2

 

Жадамба Дашдорж

 

УИХ-ын Тамгын газар

 

Хэлтсийн дарга

 

3

 

Суурь Жанцан

 

Хууль сахиулах их сургуулийн шинжлэх ухаан, технологийн газар

 

 

Цагдаа судлалын төвийн дарга

4

 

Аюуш Оюунчимэг

 

Монголын Нотариатчдын танхим

 

Ерөнхийлөгч

 

5

 

Базарсүрэн Сарантуяа

 

Нийслэлийн шүүх

 

Ерөнхий шүүгч

 

6

 

 

Ширмэнзагас Энхжаргал

 

 

Хууль сахиулахын их сургууль

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн тэнхэмийн багш

 

 

 

Монголын Хуульчдын холбоо

 Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөл

2013.11.19 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: