ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДОД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛАХ нь

2013 оны 11 сарын 26 9760 удаа нээгдсэн

Эрхэм гишүүдээ,

Хуульчдын холбоо болон ХХ -ны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн хүсэлтийн дагуу та бүхэнд дараахь ЧУХАЛ мэдээллийг  хүргүүлж байна.
 

 

 

ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДОД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛАХ нь

 

Чиг үүргийн хороодод нэр дэвшүүлэх ажиллагааг 2013 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас 2013 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 20 цаг 00 минутын хооронд www.jurists.gov.mn цахим системийн тусламжтайгаар явуулж байна.

 Шүүгчдийн хорооны гишүүн та бүгд үүнд ач холбогдол өгч идэвхитэй оролцон нэрээ дэвшүүлэх буюу удирдамжид тавигдсан шаардлагыг хангаж буй гэж үзсэн бусад шүүгчдэд мэдээллийг дамжуулна уу.

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөл 2013 оны 12 дугаар сарын 02 –ны өдөр нэр дэвшигчдээс Удирдамжид заагдсан тооны төлөөллийг урьдчилан сонгож, Хуульчдын холбооны Зөвлөлд хүргүүлэх бөгөөд Зөвлөл эцсийн шийдвэрийг гаргах юм.

Хуульчдын холбоо ирээдүйд сайн ажиллах, хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх асуудал энэхүү ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДЫН үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай бөгөөд уг хороодын гишүүнд Шүүгчдийн хорооноос санал болгох төлөөлөл нь гагцхүү гишүүд та бүгдийн нэр дэвшүүлэлтээс хамаарч өрсөлдөөнтэй, чадвартай хүмүүсээс бүрдэх боломжтой билээ.

Иймд та бүгдийг идэвхитэй оролцохыг хичээнгүйлэн хүсч байна.

 

Монголын Хуульчдын холбооны

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөл

  МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: