ЧИГ ҮҮРГИЙН ХОРООДОД НЭР ДЭВШҮҮЛЛЭЭ

2013 оны 12 сарын 03 10373 удаа нээгдсэн

            Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 02 –ны өдрийн хуралдаанаар чиг үүргийн хороодод нэрээ дэвшүүлсэн тус хорооны гишүүд дундаас дараахь шүүгчдийг сонгон Хуульчдийн холбооны Зөвлөлд хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Хуульчдийн холбооны Зөвлөл эдгээр гишүүдээс тухайн чиг үүргийн хорооны гишүүнчлэлээс Шүүгчдийн хороонд ногдох тооны хүмүүсийг эцэслэн сонгож, тус тусын чиг үүргийн хорооны гишүүнээр томилох юм.

 

ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН

АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

 

Нийт нэрээ дэвшүүлсэн шүүгчид:

 

 1. Р.Алтантуяа
 2. Ц.Алтанцэцэг
 3. Г.Алтанчимэг
 4. Э.Ариунаа   
 5. Ш.Бат-Эрдэнэ
 6. Б.Бат-Эрдэнэ
 7. Л.Даваасүрэн
 8. Н.Оюунтуяа
 9. Ц.Оюунчимэг

10. Ч.Хосбаяр

11. Д.Чулуунхүү

12. О.Чулуунцэцэг

13. Л.Энхбилэг

14. А.Доржготов

15. Д.Дэлгэрцэцэг

16. П.Золзаяа

 1. 17.  Д.Мөнхтуул

18. Д.Очмандах

19. Ж.Оюунтунгалаг

 

 

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн нь:

 

 

 1. Г.Алтанчимэг
 2. Ш.Бат-Эрдэнэ
 3. Д.Дэлгэрцэцэг
 4. П.Золзаяа
 5. Д.Мөнхтуул
 6. Л.Энхбилэг

 

 

Хуульчдийн холбооны Зөвлөл эдгээр 6 гишүүдээс 2 –ыг тус чиг үүргийн хорооны гишүүнээр томилох юм.

 

ХУУЛЬЧИЙН ҮРГЭЛЖИЛСЭН СУРГАЛТЫН

 АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

 

Нийт нэрээ дэвшүүлсэн шүүгчид:

 

 1. Р.Алтантуяа
 2. Э.Ариунаа   
 3. Б.Бат-Эрдэнэ
 4. Л.Дарьсүрэн
 5. М.Нармандах
 6. О.Номуулин
 7. Ж.Оюунтунгалаг
 8. Х.Эрдэнэсувд
 9. Ц.Өрнөндэлгэр

 

 

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн нь:

 

 

 1. Р.Алтантуяа
 2. Э.Ариунаа
 3. Б.Бат-Эрдэнэ
 4. Ж.Оюунтунгалаг
 5. Ц.Өрнөндэлгэр
 6. Х.Эрдэнэсувд

 

 

Хуульчдийн холбооны Зөвлөл эдгээр 6 гишүүдээс 2 –ыг тус чиг үүргийн хорооны гишүүнээр томилох юм.

 

ХУУЛЬЧДЫН ЭРХ, ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХЛЫГ

ХАМГААЛАХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

 

Нийт нэрээ дэвшүүлсэн шүүгчид:

 

 

 1. Ц.Батхүү
 2. Б.Бямбахорлоо
 3. Т.Гариймаа 
 4. Л.Даваасүрэн
 5. Ц.Дайрийжав
 6. Л.Дарьсүрэн
 7. Т.Дэлгэрмаа
 8. О.Жанчивнямбуу
 9. Н.Одонтуул

10. Ц.Оч

11. Д.Очмандах

12. Ц.Оюунчимэг

13. М.Пүрэвсүрэн

14. Г.Уламбаяр

15. Д.Уранчимэг

 

 

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн нь:

 

 

 1. Ц.Батхүү
 2. Б.Бямбахорлоо
 3. Л.Даваасүрэн
 4. Л.Дарьсүрэн
 5. Т.Дэлгэрмаа
 6. О.Жанчивнямбуу
 7. Н.Одонтуул
 8. Ц.Оч
 9. Д.Очмандах

 

 

Хуульчдийн холбооны Зөвлөл эдгээр 9 гишүүдээс 3 –ыг тус чиг үүргийн хорооны гишүүнээр томилох юм.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, ХУУЛЬ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН        ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

 

Нийт нэрээ дэвшүүлсэн шүүгчид:

 

 1. Т.Гариймаа
 2. Г.Даваадорж
 3. Ц.Дайрийжав          
 4. А.Доржготов
 5. Э.Золзаяа
 6. Ц.Ичинхорлоо
 7. М.Нармандах
 8. М.Пүрэвсүрэн
 9. Д.Уранчимэг

10. Ч.Хосбаяр

11. Ц.Цогт

12. Д.Энхтуяа

13. Ц.Өрнөндэлгэр

 

 

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн нь:

 

 1. Г.Даваадорж
 2. А.Доржготов
 3. Э.Золзаяа
 4. М.Пүрэвсүрэн
 5. Ч.Хосбаяр
 6. Ц.Цогт

 

 

Хуульчдийн холбооны Зөвлөл эдгээр 6 гишүүдээс 2 –ыг тус чиг үүргийн хорооны гишүүнээр томилох юм.

Монголын Хуульдын холбоо

Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөл

2013.12.02 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: