Хуульчдын холбооны Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон гишүүдийн нэрс

2013 оны 12 сарын 16 10142 удаа нээгдсэн

Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 14 –ны өдрийн хуралдаанаар Чиг үүргийн хороодын гишүүдийг сонгосон байна. Үүнээс Шүүгчдийн хорооноос Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон гишүүдийг танилцуулбал:

 

 

1.Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хороо

-          Б.Батзориг /Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч/

-          Х.Ганболд /Дорноговь аймгийн сум дундын 1 дүгээр шүүхийн Ерөнхий шүүгч/

-          О.Номуулин /БГД-н шүүхийн шүүгч/, /хорооны даргаар сонгогдсон/

 

2. Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороо

-          Э.Ариунаа /Төв аймгийн сум дундын 1-р шүүхийн ерөнхий шүүгч/

-          Ц.Өрнөндэлгэр /Нийслэлийн шүүхийн шүүгч/ 

 

3. Хуульчийн мэргэшлийн шалгалтын асуудал эрхэлсэн хороо

-          Г.Алтанчимэг /Нийслэлийн шүүхийн шүүгч/

-          П.Золзаяа/Нийслэлийн шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын тэргүүн/

4. Хууль зүйн шинжлэх ухаан, хууль зүйн боловсролын хөгжлийг дэмжих асуудал эрхэлсэн хороо

-          А.Доржготов /Улсын дээд шүүхийн шүүгч/

-          Ц.Цогт /ЗХДЗЗШШ-н Ерөнхий шүүгч/

5. Хуульчдын эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо

-          Л.Даваасүрэн/ Нийслэлийн шүүхийн шүүгч/

-          Н.Одонтуул/БЗД-н шүүхийн шүүгч/

-          Д.Очмандах/БГД-н шүүхийн шүүгч/

 

 

 Хуульчдын Холбооны Шүүгчдийн хорооны Удирдах зөвлөл

2013,12,16 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: