Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын тойм

2013 оны 12 сарын 23 9602 удаа нээгдсэн

2013 оны 12 дугаар сарын 23 -ны өдрийн Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцлээ:

-2013 оны ажлын тайлан боловсруулж нийт гишүүдэд танилцуулах

-ОУ -ын шүүгчдийн холбооны хуралд оролцсон асуудлаар тайлан сонсох

-2014 оны ажлын төлөвлөгөө боловсруулах

-Удирдах зөвлөл, Тэргүүний сонгууль явуулах, Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт явуулах асуудлаар Холбооны их хурлыг хуралдуулах ажлын талаар хэлэлцсэн

-Шүүх байгуулах тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан шүүгчдийг чөлөөлөх, томилох үйл ажиллагаатай холбогдуулан тус холбооны гишүүн нэр бүхий шүүгчдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг судлахаар тогтсон болно. 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: