Дахин томилогдоогүй шүүгчдийн асуудлаар хариу авчээ.

2014 оны 01 сарын 07 10181 удаа нээгдсэн

 

 

 

"Шүүх байгуулах тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан нийт шүүгчдийг чөлөөлөх, томилох явцад дахин томилогдоогүй талаар холбогдох газарт хандаж, тодруулга хийж өгөх" талаар нэр бүхий шүүгч нараас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Монголын Шүүгчдийн холбоо" ТББ -аас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хандаж, хариу авсан байна.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: