"Монголын шүүгчдын холбоо" ТББ -ын Салбар Хороодын Тэргүүн болон гишүүдэд

2014 оны 01 сарын 09 9629 удаа нээгдсэн

            Шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу шүүхүүдийн зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулж салбар хороодын хуралдааныг зарлан хуралдуулж МШХ-ны нийслэл, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах салбар хороодыг холбооны дүрэмд нийцүүлэн шинээр зохион байгуулж, тэргүүнийг сонгож, 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, зохион байгуулалтын мэдээлэл, гишүүдийн бүртгэл, ажлын төлөвлөгөө, гишүүний татвар төлөлтийн байдлыг 2014 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө МШХ-ны гүйцэтгэх захирал М.Дамирансүрэнд бичгээр болон цахим хэлбэрээр (contact@judge.mn) ирүүлэхийг мэдэгдье.

Монголын Шүүгчдийн Холбооны ээлжит Их хурлыг 2014 оны 1 дүгээр улиралд багтаан явуулж Холбооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах, Удирдах зөвлөл болон Тэргүүнийг сонгох болон бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд 2013 онд хуралдсан Холбооны Их хурлаас холбооны дүрмийг шинэчлэн баталж, татварын хэмжээг 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 6000 төгрөгөөр тогтоосныг энэ дашрамд сануулья.

 

Удирдах зөвлөл

 

Жич: энэхүү мэдээллийг Салбар хороодын тэргүүн болон бүх гишүүдийн е-майл хаягаар явуулсан болно. МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: