Гэмт хэргийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн төслүүд

2014 оны 02 сарын 05 8338 удаа нээгдсэн

ЗАРЛАЛ

 

Та бүхэнд сар шинийн мэнд хүргэе. Хууль зүйн яамнаас Хуульчдын холбоонд хандан, Гэмт хэргийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төслүүдэд /хуулийн нэр дээр дарж төслийг үзнэ үү/ холбогдох саналаа ирүүлэхийг хүсчээ. Үүнтэй холбоотойгоор Хуульчдын холбоо хороодын тэргүүн нарт тус хуулийн төслүүдийг хүргүүлж, хороо тус бүрээс холбогдох саналаа ирүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг хүссэн юм.

 

Дээрх хуулиуд нь шүүгч бидэнд ялангуяа Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгч нарт өдөр тутам хэрэглэгдэх чухал хуулиуд тул та бүхэн идэвхтэй оролцож холбогдох саналаа ирүүлнэ үү.

 

Эдгээр хуулийн төслүүдэд холбогдох саналаа 2014 оны 02 сарын 10 хүртэл narantuya_9119@yahoo.com хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

 

 

 

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ШҮҮГЧДИЙН ХОРОО МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: