ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ САНАЛ ХУРААЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2014 оны 02 сарын 12 9522 удаа нээгдсэн

ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ САНАЛ ХУРААЛТ

            Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.2-т “Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хороо Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг батална” гэж заасны дагуу Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хорооны гишүүн-шүүгч та бүхэн “Шүүгчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг батлах санал хураалтад идэвхтэй оролцож, саналаа өгнө үү.

            Шүүгч та Хуульчдын холбооны www.jurists.gov.mn цахим хуудсанд өөрийн ригестрийн дугаар болон гар утсанд ирсэн /өмнөх нууц үг хэвээр/ нууц үгийг ашиглан нэвтэрч “Дүрэмд санал өгөх” гэсэн хэсэгт саналаа өгнө үү.

Санал хураалт: 2014.02.12 –ны өдрөөс 2014.02.19 –ныг дуустал явагдана.

 

Монголын Хуульчдын Холбооны

Шүүгчдийн Хорооны Удирдах Зөвлөл МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: