ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ САНАЛ ХУРААЛТ явагдаж байна.

2014 оны 02 сарын 21 9570 удаа нээгдсэн

Шүүгч нэг бүрийн оролцоо чухал!

2014 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагаас 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ний өдрийн 12:00 цагийн хооронд
ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ САНАЛ ХУРААЛТ явагдаж байна.

 

Саналаа өгөөгүй ШҮҮГЧ нар идэвхитэй оролцоно уу

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: