ОУШ -ийн холбооны Ази, Номхон далай, Хойд Америкын Бүсийн уулзалт

2014 оны 03 сарын 04 9576 удаа нээгдсэн

Эрхэм гишүүдээ

 

Олон улсын шүүгчдын холбооны Ази, Номхон далай, Хойд Америкын Бүсийн уулзалт (урьд нь бүсийн уулзалт ихэвчлэн цахим сүлжээгээр дамжуулан видео хурал хийдэг байсан) энэ жил Канад Улсын Торонто хотод зохион байгуулагдах боллоо.

Уг уулзалт 2014 оны 6 дугаар сарын 08 –наас 12 –ны хооронд хийгдэх бөгөөд “Монголын шүүгчдийн холбоо” ТББ дараахь журмаар гишүүдээ оролцуулахаар шийдсэн болно.

Холбооны Удирдах зөвлөлөөс 1 гишүүн оролцох бөгөөд тус холбооны гишүүн, шүүгчдээс өөрийн зардлаа (нислэгийн тийз ойролцоогоор 3 сая гаруй төгрөг, зочид буудлын үнэ өдрийн 300 орчим канад доллар  зэрэг нийт) гаргаад оролцох саналтай гишүүд байвал 2014.03.10 –ны дотор contact@judge.mn хаягаар еmail бичиж бүртгүүлнэ үү.

 

Удирдах зөвлөл бүртгүүлсэн гишүүдийн тоо зэргийг харгалзан төлөөлөгчдийн тоо, нэрсийг эцэслэн тогтох юм.

 

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: