Санал хураалт явагдаж дууслаа.

2014 оны 03 сарын 31 9563 удаа нээгдсэн

Санал хураалт явагдаж дууслаа.

 

Санал хураалтын дүнг та бүхэн холбооны цахим хуудас (www.judge.mn) –ны Гишүүний буланд нэвтэрч, Санал хураалт гэсэн хэсгийн “Өмнөх санал хураалтууд” гэсэн хэсгээс үзнэ үү.

 

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: