E-mail хаягын шинэчилсэн бүртгэл хийгдлээ /өөрчлөлт/

2014 оны 08 сарын 22 9328 удаа нээгдсэн

Эрхэм гишүүдээ

 

Холбооны гишүүдийн бүртгэлийг шинэчилсэнтэй холбогдуулан гишүүдийн E-mail хаягын шинэчилсэн бүртгэл хийгдлээ /өөрчлөлт/. Энэ бүртгэлд нийт 375 гишүүний имайл хаяг шинэчлэн бүртгэгдсэн бөгөөд энэхүү бүртгүүлсэн хаяг руу холбооны contact@judge.mn, setguul@judge.mn хаягнуудаас шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр хүргүүлж байх болно.

Жич: хэрэв таны имайл хаягаар Холбооны Удирдах зөвлөлийн contact@judge.mn хаягнаас имайл ирэхгүй байвал бидэнд эргэж хандан имайлаа шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: