“ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР” СЭТГҮҮЛД НИЙТЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

2014 оны 10 сарын 08 9402 удаа нээгдсэн

Монголын Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргадаг “ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР” сэтгүүлийн ээлжит шинэ дугаарыг 2014 оны 10 дугаар сард гаргахаар төлөвлөж байна.
Сэтгүүлд журамд заасан шаардлага хангасан эх сурвалж (өгүүлэл, эссэ, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, ярилцлага, орчуулга г.м.) НИЙТЛҮҮЛЭХ хүсэлтэй ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТАН, СУДЛААЧ Та бүхэн setguul@judge.mn цахим шуудангаар нийтлэлээ ирүүлнэ үү.
Сэтгүүлийн бодлого хариуцсан Удирдах зөвлөлийн гишүүн, шүүгч С.Амардэлгэртэй amaraa_gs@yahoo.com цахим шуудангаар, 99190939 дугаарын утсаар холбогдож болно.
Сэтгүүлд Монголын Шүүгчдийн холбооны Салбар хороодын танилцуулга, мэдээ, мэдээлэл нийтлүүлэх хүсэлтэй Салбар хорооны Тэргүүнүүд Сэтгүүлийн бодлого хариуцсан Удирдах зөвлөлийн гишүүнтэй дээрх хаягаар холбогдоно уу.

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: