Гадаад улс орнуудын Шүүгчдийн холбооны Цахим хуудасны танилцуулга /цуврал/

2015 оны 05 сарын 26 8737 удаа нээгдсэн

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлөөс Олон улсын шүүгчдийн холбооны гишүүн, зарим гадаад улс орнуудын Шүүгчдийн холбооны веб хуудсыг цувралаар та бүхэндээ танилцуулах ажил эхлүүлж байна.

Эхний удаа АНУ-ны Холбооны шүүхийн шүүгчдийн холбооны (The Federal Judges Association) цахим мэдээллийн хуудсыг танилцуулж байна. Холбооны шүүгчдийн холбоо нь АНУ -ын холбооны шүүхийн шүүгчээр бүх насаараа томилогдон ажиллаж буй тус улсын Үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн зохицуулалтаар хамаалагдсан бие даасан шүүхийн шүүгдийн сайн дурын нэгдэл бөгөөд Бие даасан, хараат бус шүүхийн төлөө өөрийн гишүүдийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн дэмжих болон хуулийн боловсрол, хүмүүжил олгох замаар нийгэм дэх Шударга ёсны бэхжилтэд нэмэр оруулах зорилготой байгууллага байна.

Онцлох зүйл нь уг холбоо үйл ажиллагааныхаа нэг гол чиглэлд Нийгэмд хандсан сургалт, боловсрол, мэдээлэл олгоход чиглэсэн байдаг байна.

 

Та бүхэн дараах хаягаар аялаж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

http://www.federaljudgesassoc.org

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: