ШҮҮГЧИЙН АМРАЛТЫН ХУГАЦААНЫ АСУУДЛААР

2015 оны 06 сарын 19 8605 удаа нээгдсэн

Монголын  Шүүгчдийн  холбооны  Удирдах  зөвлөл  2015  оны  06  дугаарсарын 18-ны өдөр хуралдлаа. Хуралдаанд холбооны тэргүүн Х.Батсүрэн, шүүгч Д.Алтанжигүүр,  С.Амардэлгэр,  Б.Цолмонбаатар,  С.Өмирбек  /онлайнаар/  нар оролцов. Хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн 2015 оны хагас жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг хэлэлцэж, гишүүд 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор тайлангаа ирүүлэх, “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн 2015 оны  эхний дугаар хэвлэгдэн гарсантай холбогдуулан гишүүдэд сэтгүүлийг тараан хүргүүлэх ажлыг  зохион  байгуулах,  цаашид  анхаарах  зарим  асуудал 

Тухайлбал, сэтгүүлийн дараагийн дугаарт Баян-Өлгий аймгийн шүүх, шүүхийн хамт олны ажлын  амжилт  ололтын  талаар  танилцуулга нийтлэх зэрэг  асуудлыг хэлэлцснээс гадна Монголын Шүүгчдийн холбооны шүүгч-гишүүдээс шүүгчийн ээлжийн  амралтын  нэмэгдэл  амралтын  хугацааг  багасгасан  асуудлаар нэлээдгүй санал, хүсэлт ирүүлсэнтэй холбогдуулан Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн эрх  бүхий  албан  тушаалтанд  хандаж  энэ  асуудлыг  шийдвэрлэх  боломжийн талаар албан бичиг хүргүүлэхээр тогтов. 

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: