"ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ" /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

2015 оны 10 сарын 05 9042 удаа нээгдсэн

"ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ" /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ хуулийн
төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр Монгол
Улсын Хууль зүйн яамнаас санал гаргасантай холбогдуулж, тус хуулийн
төсөлд санал авахаар дараах баримт бичгийг хавсралтаар хүргүүлж байна.
Үүнд:

1.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл,
түүнийг дагалдан гарах бусад хуулийн төсөл;
2.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга,
Өмгөөллийн тухай, Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулиудыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл;
3.Хуулийн төслийн үзэл баримтлал;
4.Хуулийн төслийн танилцуулга.

Эрхэм шүүгч таныг дээрх баримт бичгүүдтэй танилцаад, хуулийн төсөлтэй
холбоотой саналаа 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор /narantuya.p@mglbar.mn/ ирүүлэхийг
хүсье.

Хүндэтгэсэн,


П.НАРАНТУЯА
Шүүгчдийн хороо хариуцсан мэргэжилтэн

narantuya.p@mglbar.mn

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: