Олон улсын Шүүгчдийн холбооны 58 дугаар чуулган энэ өдрүүдэд Испани Улсад болж байна.

2015 оны 10 сарын 06 7943 удаа нээгдсэн

Олон улсын Шүүгчдийн холбооны 58 дугаар чуулган энэ өдрүүдэд /2015-10-04-нөөс 06-нд/ Испани Улсад болж байна. Монголын шүүгчдийн холбоо 3 гишүүн илгээх эрхтэй боловч санхүүгийн боломжгүй байдлаас шалтгаалан төлөөлөгч оролцуулж чадаагүй болно. Харин зарим хэлэлцэх асуудлаар өөрийн судалгаа, байр сууриа илэрхийлсэн болно.

58 дугаар чуулганы хүрээнд Ази, Номхон далай, Хойд Америкын бус буюу Монголын шүүгчдийн холбооны харьяалагддаг бүсийн уулзалт мөн болох бөгөөд уулзалтаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсөн байна.

ANAO MEETING

BARCELONA

MONDAY 5 OCTOBER 2015
11.30am to 3.00pm

AGENDA

A         Business Meeting

 1. Welcome
 2. Approval of Minutes
  1. Minutes of Meeting in Brazil on 9 November 2014 (Attachment 1)
  2. Minutes of meeting held by video link on 19 May 2015 (Attachment 2)
 3. Tabling of minutes from the Regional Groups
 1. European (Attachment 3)
 2. Latin American (Attachment 4)
 3. African (Attachment 5)
 1. President’s Report (Oral report and questions)
 2. Report of Presidency Committee Meeting in Rome, 12 June 2015 (Attachment 6)
 3. Reports from ANAO Member Associations (Oral report)
 4. Applications for membership
 1. Working Group on Recruitment of New ANAO Members

(Judge Tsogt to report)

 1. Iraq (Attachment 7)
 2. Bermuda and Caribbean (Attachment 8)
 1. Procedures for the submission of draft resolutions to the Regional Groups and to the Central Council (Attachment 9)
 2. ANAO Constitution (Attachments 10, 11 and proposed 12).
 3. Honorary ANAO President (Oral report)

B         ANAO Conference topic: Social Media (Chair: Justice Blair)

            Justice Blair to lead contribution and discussion on the impact of the media, including social media.

 1. (Australia) (Attachment 13)
 2. Judge Peter Hall (USA) (Proposed Attachment 14)
 3. Justice Julie Dutil (Canada) (Proposed Attachment 15)
 4. Judge Grace (Taiwan) (Attachment 16)
 5. Judge Tsogt (Mongolia) (Attachment 17)
 1. Report on Turkish Situation  (Attachments 18 and 19)
 2. Monitoring Reports of ANAO Members (Attachment 20)
 3. Other business

 

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: