Олон улсын шүүгчдийн холбоонд хандлаа

2015 оны 10 сарын 20 8236 удаа нээгдсэн

Монгол Улсын Засгийн газраас “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулан Монгол Улсын Их Хуралд өргөн барьсан төсөлд “шүүгчдийн цалингийн санг 35 хувиар тус тус бууруулахаар тооцож, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5-д “Шүүхийн төсвийг батлахдаа шүүгчийн цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, хэмжээг бууруулж болохгүй” гэсэн заалтыг хүчингүй болгох хуулийн төслийг зэрэгцүүлэн өргөн барьсан байна.

Энэхүү “шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус” байдалд ноцтой сөрөг нөлөө бүхий тулгамдсан асуудлаар "Монголын шүүгчдийн холбоо" ТББ Олон улсын шүүгчдийн холбоонд | International Association of Judges http://www.iaj-uim.org | хандлаа.

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: