Хорооны Удирдах зөвлөлийн болон холбооны Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон шүүгч гишүүдэд

2015 оны 11 сарын 24 7733 удаа нээгдсэн

Монголын Хуульчдын холбооны Шүүгчдийн хороо нь Хуульчдын холбооны холбогдох хууль, дүрмээр хариуцуулсан тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Хуульчдын холбооны зүгээс шүүгч-гишүүдэд чиглэсэн, тэдэнд хамааралтай ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий шүүгчдийн заавал гишүүнчлэлтэй, хуульд нэрлэн заасан, мэргэшлийн чиглэлээр байгуулагдсан сайн дурын хороо болно.

Шүүгчдийн хороо өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаан дахь ажлын тайлангаа нэгтгэн боловсруулж хорооны гишүүдэд хүргүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан холбоонд сонгуульт алба эрхэлж байгаа шүүгч гишүүдээс ажлын тайлан мэдээллийг авч байгаа тул Хорооны Удирдах зөвлөлийн болон холбооны Чиг үүргийн хороодод сонгогдсон шүүгч гишүүд та бүхэн өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх мэдээллийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 31–ны өдрийн дотор хорооны мэргэжилтэнд доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Е-мэйл хаяг: Narantuya_9119@yahoo.com

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: