ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

2015 оны 12 сарын 22 7711 удаа нээгдсэн

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр хуралдав.

Тус хуралдаанаар холбооноос эрхлэн гаргадаг “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн үйл ажиллагаа, нийтлэлийн талаар шүүгч С.Амардэлгэр, 2015 оны санхүү, татвар хураалт, зарцуулалтын талаар гүйцэтгэл захирал М.Дамирансүрэн, гадаад харилцаа, www.judge.mn сайтын талаар шүүгч Ц.Цогт нар тус тус танилцууллаа.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлд нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллэг, илтгэл зэргийг www.judge.mn сайтад софт байдлаар байршуулан, олон нийтэд хүргэх, мөн сэтгүүлийг хугацаа алдахгүй орон нутагт тараах арга хэмжээг авч ажиллахаар болов.

 

Мөн Холбооны гүйцэтгэх захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 13 дугаар албан бичгээр Салбар хороодод “мөн оны үйл ажиллагааны тайлан, татвар хураалт, гишүүдийн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг ирүүлэх”-ийг мэдэгдсэний дагуу ирүүлсэн тайлан, мэдээллийг үндэслэн 2015 онд үйл ажиллагаагаар тэргүүлсэн Салбар хороог шалгаруулах ажлыг 2016 оны 01 дүгээр сард багтаан зохион байгуулахаар тогтлоо.

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: