ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН БОДЛОГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

2015 оны 12 сарын 24 7908 удаа нээгдсэн

Эх сурвалж www.forum.mn

ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН БОДЛОГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

 

Эрх зүйт төрийн үндэс нь шүүхийн хараат бус байдлыг хангах замаар хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах явдал байдаг бөгөөд шүүхийн томилгооны механизм үүнд чухал нөлөөтэй гэж үздэг.1 Учир нь шүүгчийн үнэнч, шударга, хараат бус байдал нь шүүгчийг томилох механизмтай шууд холбоотой. Хэрэв шүүгч өөрийг нь томилсон, эсхүл шүүгчийг сонгон шалгаруулах, томилох процесст оролцдог субъектүүдээс ямар нэгэн байдлаар хараат байх юм бол шүүгчийг шударга шийдвэр гаргана гэж найдах боломжгүй бөгөөд энэ байдал нь тухайн орны эрх зүйн тогтолцооны хүлээн зөвшөөрөгдөх чанарыг бүхэлд нь доош татдаг аюултай.

  • ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН, ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА: Шүүгчийн томилгоо

- See more at: http://www.forum.mn/#sthash.XjxyX6Xi.dpuf

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: