“Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэгт тавигдсан Илтгэлүүд (видео бичлэг)

2016 оны 03 сарын 03 8137 удаа нээгдсэн

Эх сурвалж Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) цахим хуудас

Монгол Улс дахь шүүхийн шинэтгэлийн үр нөлөөг үнэлэх зорилгоор багц хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн бодлогын дүн шинжилгээ, судалгааны үр дүнг танилцуулах “Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэгт тавигдсан илтгэлүүдийг цувралаар хүргэж байна.

Илтгэл-1
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Доктор, Профессор О.Мөнхсайхан
“Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь”

http://forum.mn/index.php…

https://www.youtube.com/watch?v=lzjU-IejowA#t=94

 

Илтгэл-2
“Шүүгчийн томилгооны өнөөгийн нөхцөл байдал”
"Оюуны-Инноваци" Эрх зүйн судалгааны төвийн судлаач П.Баттулга

http://forum.mn/index.php?sel=content&obj_id=5168
https://www.youtube.com/watch?v=D7dPiT2RVbM

 

Илтгэл-3
“Шүүгчийн хараат бус байдлын баталгааны хэрэгжилт”
Судлаач: П.Цэцгээ, Монголын Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Гүйцэтгэх захирал

http://forum.mn/index.php?sel=content&obj_id=5169
https://www.youtube.com/watch?v=boxEpeP3P9o

 

Илтгэл-4
“Шүүхийн тогтолцоог өөрчлөх бодлогын шийдвэрийн хэрэгжилт”
Хууль зүйн Үндэсний хүрээлэнгийн
судлаач: Ж.Бариаширсүрэн

http://forum.mn/index.php?sel=content&obj_id=5170
https://www.youtube.com/watch?v=okND9EmzKeE

 

Илтгэл-5
“Шүүхийн захиргааны тулгамдсан асуудал ба шийдвэрлэх арга зам”
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Доктор, Профессор О.Мөнхсайхан
http://forum.mn/index.php?sel=content&obj_id=5171
https://www.youtube.com/watch?v=CVLcbZ3VPK8

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: