МЭДЭЭЛЭЛ ХҮСЭХ ТУХАЙ (гадаад хэл)

2017 оны 04 сарын 05 7823 удаа нээгдсэн

Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүн-шүүгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Тус холбоо нь шүүгч-гишүүдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор гадаад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа бүхий байгууллагын сайн туршлагыг судлах, гадаад харилцааг өргөтгөх, гишүүний хувиар Олон Улсын Шүүгчдийн Холбооны үйл ажиллагаан дахь оролцоогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад хэлтэй шүүгч-гишүүдийн судалгаа /дахин/-г гаргаж байгаа болно. Өмнө авсан судалгаанд цөөн боловч нэрээ ирүүлсэн шүүгч нарт талархаж байна. Гадаад хэлтэй шүүгч нарын судалгаанд үндэслэн цаашид ажлын хэсэг байгуулж ажиллуулах зорилготой байгаа болно.

Сонирхсон гишүүн-шүүгч та бүхэн өөрийн гадаад хэл, түвшингийн талаарх мэдээллийг доорх хүснэгтийн дагуу гарган, Салбар хороогоор дамжуулан Удирдах Зөвлөлд 2017 оны 4 дүгээр сард багтаан ирүүлэхийг хүсэе.

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

Шүүгчийн нэр

Шүүхийн нэр

Гадаад хэл

Түвшин

/өөрийнхөөрөө үнэлэх/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: