Салбар хороодын тэргүүн, гишүүдэд

2016 оны 08 сарын 26 6949 удаа нээгдсэн

Цаг үеийн тулгамдаад буй асуудлаарх салбар хороодод /гишүүдэд/ хандсан мэдээллийг имайлаар /мөн www.judge.mn сайтны гишүүдийн буланд нийтэлсэн/ явуулсан байгаа хүлээн авч холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана уу.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: