“Монголын Шүүгчдийн Холбоо” ТББ-ын Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн сонгуулийн дүн

2017 оны 03 сарын 31 6988 удаа нээгдсэн

“Монголын Шүүгчдийн Холбоо” ТББ-ын

Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн сонгуулийн дүн

 

                                                                                                                                      2017.03.31

 

“Монголын шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, 4.5.4, 4.5.5-д зааснаар Их хурлыг цахим (цахим санал хураалт) хэлбэрээр зохион байгуулж, Холбооны Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох сонгууль олон гишүүдийн оролцоотойгоор амжилттай явагдлаа.

Мөн дүрмийн 4.6-д зааснаар цахим санал хураалтад нийт гишүүдийн 50-аас дээш хувь оролцсон тул санал хураалт хүчинтэй болсон бөгөөд Удирдах зөвлөлийн гишүүд нийт 35 гишүүн, Тэргүүнд 2 гишүүн нэр дэвшинээс олонхийн санал авч, сонгогдсон, гишүүн-шүүгчдийг танилцуулж байна.

“Монголын шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын дүрмийн 5.2-т заасны дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн анхан шатны 24 төлөөллөөс дараах 5 гишүүд сонгогдсон байна.

 

 

Нэр, шүүх

Саналын хувь

Саналын тоо

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ц.Мөнхтулга

29%

109

 

Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Л.Дарьсүрэн

28%

107

 

Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Т.Цэцэгмаа

21%

78

 

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ч.Цэнд

20%

76

 

Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч С.Ганчимэг

19%

74

 

Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн давж заалдах шатны 9 төлөөллөөс (нийт 344 гишүүн санал хураалтад оролцож) дараах 3 гишүүд сонгогдсон байна.

 

 

Нэр, шүүх

Саналын хувь

Саналын тоо

 

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Мягмаржав

36%

119

 

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

35%

117

 

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Мөнхөө

33%

113

 

Удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн хяналтын шатны 1 төлөөллөөс (нийт 283 гишүүн санал хураалтад оролцож, дэмжсэнээр) УДШ-ийн шүүгч Х.Батсүрэн сонгогдсон байна.

Холбооны Тэргүүнд 2 гишүүн нэр дэвшсэнээс (нийт 293 гишүүн санал хураалтад оролцож, 89% буюу 262 саналаар) УДШ-ийн шүүгч Х.Батсүрэн “Монголын шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Тэргүүнээр сонгогдсон байна.

Жич: Цахим санал хураалтад нийт 377 шүүгч-гишүүн санал өгснөөс саналын эрхгүй 16 хүний саналыг Тооллогын комиссоос хасч тооцсон болно.

 

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: