Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлтэй танилцаж, саналаа өгөх боломжтой

2017 оны 07 сарын 25 6468 удаа нээгдсэн

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлтэй танилцана уу. http://forum.parliament.mn/projects?page=2 |Татаж авах|

Мөн төсөлтэй холбоотой санал хэлэх, дэмжиж байгаа эсэх талаар санал өгөх боломжтой.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: