Сэтгүүлийн захиалга авах тухай

2011 оны 11 сарын 24 11149 удаа нээгдсэн

 

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ДАГНАСАН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ, ТАМГЫН ХЭЛТЭС, АЛБАНЫ ДАРГА НАРТ

         Сэтгүүлийн захиалга авах тухай

             “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн IV улирлын 3 дахь хэвлэлт гарах болсонтой холбогдуулан сэтгүүлийн захиалга авч байна.

Иймд танай шүүх захиалга авах сэтгүүлийн тоог нэгтгэн гаргаж, цаашид “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлтэй хэрхэн хамтран ажиллах болон сэтгүүлд нийтлүүлэх материалын талаарх санал хүсэлтээ 2011 оны 12 дугаар сарын 10-ныөдрийн дотор Шүүгчдийн холбоонд ирүүлэхийг хүсье.

                     

ТЭРГҮҮН                                   Б.БАТЦЭРЭН

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: