Шүүхийн бие даасан байдлын стандарт нэртэй эмхтгэл хэвлэгдэн гарах гэж байна

2012 оны 01 сарын 23 10876 удаа нээгдсэн

Швейцарийн шүүгчдийн "Шударга ёс" сэтгүүлийн анхны санаачлагчид болох Stephan Gass, Regina Kiener, Thomas Stadelmann нарын бичсэн Шүүхийн бие даасан байдлын стандарт нэртэй ном энэ оны 2 сарын сүүлээр хэвлэгдэн гарах гэж байна.

Уг номонд хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдлын талаарх Олон улсын гэрээ, стандарт зэрэг баримт бичгүүдийг эмхэтгэн гаргаж байгаа ажээ.

 

Standarts on Judicial Independence by Stephan Gass, Regina Kiener, Thomas Stadelmann

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: