"Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай"

2012 оны 02 сарын 07 10651 удаа нээгдсэн

Удирдах зөвлөлийн 2012 оны 02 дугаар сарын 06 -ны өдрийн хуралдааны Дүрмийн 7 дугаарт заасны дагуу "Хяналтын зөвлөл" -ийг 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бүрдүүлэхээр шийдвэрлэж, холбооны гишүүдээс нэр дэвшүүлэх хугацааг 2012-02-07 -өөс 2012-02-21 -ныг дуустал байхаар тогтоосон.

Иймд гишүүд хяналтын зөвлөлд нэр дэвшүүлэх шүүгчдийг дээр дурьдсан хугацаанд Холбооны цахим хуудасны (www.judge.mn) "Хэлэлцүүлэг" хэсгийн "Шүүгчдийн холбооны үйл ажиллагаа" гэсэн доторх "Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай" гэсэн хэлэлцүүлэгт нэрийг дэвшүүлнэ үү.

Нэр дэвшүүлэх ажиллагааг 2012-02-21 -нээр дуусгавар болгож, Дүрмийн 4.3, 7.5 -д зааснаар нэр дэвшсэн гишүүнүүдийг Холбооны цахим хуудасны (www.judge.mn) "Санал хураалт" хэсгээр санал хураалтад оролцуулж шийдвэрлэнэ.

Салбар хороодын тэргүүнүүд энэ ажилд гишүүдээ оролцуулах асуудлыг зохион байгуулна уу.

 

Удирдах Зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: