МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ САЛБАР ХОРООДЫН ТЭРГҮҮН НАРТ

2020 оны 10 сарын 27 2499 удаа нээгдсэн

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ САЛБАР ХОРООДЫН ТЭРГҮҮН НАРТ

Шүүгчдийн холбооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр хийх ажлын хүрээнд бүх гишүүдийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэх, цахим хаягийн жагсаалт /list/ үүсгэж байгаа юм. Иймд /и-мейл хаяг, утасны дугаар, овог нэр/ зэрэг гишүүдийн бүртгэл мэдээллийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Tuya99081135@gmail.com хаягт ирүүлнэ үү. 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: