AnchorМонголын шүүгчдийн холбооны салбар хороодын тэргүүн болон бүх гишүүдэд санал ирүүлэх тухай

2020 оны 11 сарын 16 2314 удаа нээгдсэн

 

Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Жич: шаардлагатай бол Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны вэб сайтаас татаж авна уу.

Монголын Шүүгчдийн Холбоо

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: