Мэдээлэл

2021 оны 01 сарын 15 2073 удаа нээгдсэн

Мэдээлэл

Олон нийттэй харилцах ажлын хэсэгт оролцохоор бүртгүүлсэн шүүгчдийн сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 16:00 цагаас онлайнаар хийх болсон тул шүүгч нар ажлаа зохицуулна уу. Уг сургалтад бүртгүүлээгүй боловч сонирхсон шүүгч нар оролцох боломжтойг мэдэгдье.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: