МЭДЭЭЛЭЛ

2021 оны 03 сарын 10 1343 удаа нээгдсэн

Олон нийттэй харилцах чиглэлээр судалгааны арга зүйн сургалт явуулах гэж байгаа тул Олон нийттэй харилцах чиглэлээр нэрээ өгсөн болон Судалгааны дэд хороонд оролцохоор санал гаргасан шүүгчид Гүйцэтгэх захирал Т.Туяа /99081135/, Судалгааны дэд хороог хариуцаж буй шүүгч Ш.Оюунтуул /99087589/ нартай яаралтай холбогдож, судалгааны ажил оролцох боломжтой эсэхээ мэдэгдэнэ үү. 
Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: