МЭДЭЭЛЭЛ

2021 оны 04 сарын 06 1152 удаа нээгдсэн

“Монгол-Өрх” төвийн сэтгэл зүйч н.Баасанбат 2021 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 16-18 цагийн хооронд “Сэтгэлзүйн дархлаа-Хувь хүний хөгжил” сэдвээр зайнаас /zoom/ сургалт явуулна. Хамрагдах хүний тоо хязгаарлалтгүй тул сургалтанд идэвхтэй оролцоно уу.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: