“Шүүхийн шинэчлэл ба шударга ёс” сэдвээр чууллаа

0000 оны 00 сарын 00 12951 удаа нээгдсэн

Монгол Улсын Ерөнхийлoгчийнсанаачлагаар Улсын Дээд шүүх,Засгийн газар, Улсын Ерөнхийпрокурорын газар хамтран “Шүүх эрх мэдлийншинэчлэл ба шударга ёс” чуулганыг 2011 оны 4дүгээр сарын 14-15-нд зохион байгууллаа.

Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэлийн асуудлыг талуудыноролцоотойгоор хэлэлцэх зорилготой уг үндэснийчуулганд бүх шатны шүүх болон УИХ, Засгийнгазар, ХЗДХЯ, прокурор, цагдаагийн байгууллагынтoлooлoгчид, бизнесийн салбар, иргэний нийгэм,иргэдийн төлөөлөл зэрэг 1600 гаруй тoлooлoгчидоролцжээ.

“Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэлийн хоёр дахьдавалгаа” хэмээн нэрлэсэн уг чуулганы нээлт болон хаалтад Монгол Улсын Ерөнхийлoгч Ц.Элбэгдоржүг хэлсэн бөгөөд гадаадад томилолтоор ажиллажбайсан УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл илгээлт ирүүлж,Ерөнхий сайд С.Батболд биеэр оролцон үг хэлсэн ньтoр, засгийн бүхий л тoвшинд энэ үндэсний чуулганыач холбогдлыг oндрooр үнэлж байгааг харуулсанюм.

Үндэсний чуулган нь Шүүхийн тогтолцоонышинэчлэл, шүүхийн үйл ажилалгааг боловсронгуйболгох, Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаагболовсронгуй болгох, Хэрэг хянан шийдвэрлэхажиллагаанд оролцогч байгууллагын ажиллагаагболовсронгуй болгох, Эрхийн хамгаалал, эрх зүйнболовсрол гэсэн 4 үндсэн сэдвийн дор нийт 15 салбархуралдаанаар тодорхой асуудлыг хэлэлцэж, практикач холбогдол бүхий зoвлoмж гаргасан байна.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: