Тэргүүний салбар зөвлөлүүд

2012 оны 04 сарын 13 10056 удаа нээгдсэн

Монгол шүүгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2012 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар 2011 онд идэвхи, санаачлагатай ажилласан Х.Сонинбаяр тэргүүнтэй Нийслэлийн шүүхийн салбар хороо, Н.Баярхүү тэргүүнтэй Хөвсгөл аймгийн шүүхийн салбар хороо, З.Энхцэцэг тэргүүнтэй Дорнод аймгийн шүүхийн салбар хороог тус тус шалгаргуулж, Өргөмжлөл, 300.000 төгрөгөөр шагнахаар шийдвэрлэлээ.

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: