Нэр дэвшүүлж дууслаа.

2012 оны 09 сарын 16 10238 удаа нээгдсэн

 

Удирдах зөвлөлийн гишүүнд дараахь хүмүүсийг нэр дэвшүүлсэн байна. Удахгүй цахим санал хураалтаар шийдвэрлэнэ.

1.    Увс аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч Л.Алтан
2.    Дундговь аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч Даваагийн Уранчимэг
3.    Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүхийн шүүгч Баасанжавын Эрдэнэхишиг
4.    Баянгол дүүргийн шүүхийн шүүгч О.Номуулин
5.    Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч Б.Цолмонбаатар
6.    Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Ариунцэцэг
7.    Улсын Дээд шүүхийн шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн
8.    Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын шүүхийн шүүгч С.Насанбуян

 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: