Санал хураалт явагдаж эхэллээ

2012 оны 09 сарын 22 10082 удаа нээгдсэн

Эрхэм гишүүдээ:

Холбооны "Удирдах зөвлөл" -ийнгишүүний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа дуусгавар болсон тул холбооны Дүрмийн 4.3, 7.5 -д зааснаар нэр дэвшсэн гишүүдийг Холбооны цахим хуудасны (www.judge.mn) "Санал хураалт" –ийн системээр цахим санал хураалт явуулж, олонхийн саналаар шийдвэрлэх ажил эхэлж байна.

Даваа гарагт буюу 2012.09.24 -ны өдрөөс эхлэн Холбооны цахим хуудасны (www.judge.mn) "Санал хураалт" хэсгийн

"Холбооны УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ -ийн гишүүнээр сонгохыг хүсч байгаа 1 хүний нэрийг сонгоно уу?" гэсэн санал хураалт явагдаж эхэлнэ.

Гишүүд та бүхэн санал хураалт буюу Олонхын саналаар шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно уу.

 

Салбар хороодын тэргүүн нарт гишүүдээ оролцуулах ажлыг зохион байгуулахыг хүсье.

 

Удирдах зөвлөл

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: