Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

2012 оны 10 сарын 11 10168 удаа нээгдсэн

Монголын шүүгчдийн холбоо, Монголын шүүхийн ажилтнуудын холбоотой хамтран шүүхийн хараат бус бие даасан байдлыг хангахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, шүүхийн үйл ажиллагааг сурталчилах, шүүгч ажилтнуудынхаа  сайн туршлагыг нийтийн хүртээл болгох, гишүүдийнхээ мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэн  гардаг мэдээлэл танин мэдэхүйн улирал тутмын “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн энэ оны 3 дугаар улирлын  07/007/  дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: