Холбооны Их Хурал---Улаанбаатар хотод

2013 оны 04 сарын 08 9915 удаа нээгдсэн

САЛБАР ХОРООД, ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

Шүүхийн тухай багц хуулийг 2013 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөнөөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс нийт шүүгчдийг цуглуулж, хуралдаан зохион байгуулах гэж байгааг тохиолдуулан Холбооны Удирдах зөвлөлөөс энэ үеэр Их  Хурлыг Улаанбаатарт хуралдуулж, дүрмийн өөрчлөлт болон бусад асуудлыг хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Тиймээс та бүхэн Их Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын талаар саналаа ирүүлнэ үү. 

 Жич: Дүрэмд оруулах “өөрчлөлтийн төслийг” тусад нь нийтэлж танилцуулна.

 

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: