Холбооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах "төсөл"

2013 оны 04 сарын 21 10382 удаа нээгдсэн

Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын нэг болох тус холбооны Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг төсөл хэлбэрээр Холбооны www.judge.mn веб сайтын /гишүүдийн нэвтрэх хэсэгт/ Хэлэлцүүлэгийн булангын "Шүүгчдийн холбооны үйл ажиллагаа" хэсэгт "Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл" нэртэй оруулсан болно.

Гишүүд та бүхэн хэлэлцүүлгийн уг хэсэгт нэвтэрч төслийн талаар саналаа өгнө үү

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: