Судалгааны товч дүн

2013 оны 06 сарын 14 9915 удаа нээгдсэн

223 шүүгчд (нийт шүүгчдийн 50 орчим хувь) -ээс авсан судалгаагаар 89.5 хувь нь Facebook-т өөрийн данстай бөгөөд идэвхтэй/идэвхгүй байдлаар ашигладаг, 10.5 хувь огт бүртгэлгүй. Харин 13 шүүгч твиттер идэвхтэй ашигладаг, 91 шүүгч твиттерт данстай боловч ашигладаггүй гэсэн байна. 

 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: