Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо.

2013 оны 06 сарын 20 8637 удаа нээгдсэн

2013 оны 6 дугаар сарын 19 -ны өдөр Холбооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

-Их хурлын шийдвэрийн төслийг нягтлаж, гишүүдэд хүргэх /дүрмийн өөрчлөлт, татварын хэмжээ тогтоосон шийдвэр, салбар хороодын шинэчилсэн зохион байгуулалт, сэтгүүлийн санхүүжилт гэх мэт/

 

2013.06.19 hural

-Олон улсын шүүгчдийн холбооны 56 дугаар хуралдаанд төлөөлөгч илгээх асуудал

-Зарим салбар хороодоос болон гишүүдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх

-Энэ жил сувилалд амраах гишүүдийн тоо, шалгуурыг тогтоох гэх мэт

 

Удирдах зөвлөл МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: