Хуульчийн шалгалтыг үнэлж дүгнэх зорилготой цахим судалгаа

2013 оны 08 сарын 14 9885 удаа нээгдсэн

Эрхэм гишүүдээ,


Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэнгээс хуульчийн шалгалтыг үнэлж дүгнэх зорилготой цахим судалгаа явуулж байгаа юм.
Одоогоор уг судалгааг 650 гаруй хуульч бөглөсөн боловч үүнээс зөвхөн 24 нь л шүүгчид байна. Шүүгчдийн байр суурь маш чухал учир та Бүхэн судалгаа бөглөхийг уриалж байна. 

Cудалгааны хаяг: https://www.surveymonkey.com/s/97C73BF

Баярлалаа. 


 МШХ-ны гишүүний булан

Нэр:
Нууц үг: